Lisenskart Nupen

 

spacer15  
 

PL 601 Nupen

 

For detaljert og oppdatert
informasjon om lisensen og
lisensandeler se: 

Se NPD faktasider

Se NPD faktakart

 

Tilbake til oversikt

 

 

Børsmeldinger

Børsmeldinger

FinnNO

Boreplan

PL510 Tvillingen Sør Q1 2015
PL591 Zumba Q2 2015
PL616 Haribo Q3 2015
PL708 Ørnen Q3 2015


Se hele boreplanen her.