Lisenskart Nupen

 

spacer15  
 

PL 601 Nupen

 

For detaljert og oppdatert
informasjon om lisensen og
lisensandeler se: 

Se NPD faktasider

Se NPD faktakart

 

Tilbake til oversikt

 

 

Børsmeldinger

Børsmeldinger

FinnNO

Boreplan

PL510 Tvillingen Sør Q1 2015
PL591 Zumba Q1 2015
PL708 Ørnen H1 2015


Se hele boreplanen her.